Olof Sandahl


Svensk bildkonstnär och grafiker
Född 1938 i Kristinehamn


Olof Sandahl studerade Grafisk formgivning vid Slöjdföreningens Skola (HDK) i Göteborg 1957-1962 samt vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1964-1969.

Sandahl arbetade som lärare i grafiska tekniker vid flera instutitioner runt om i Sverige och var fram till pensionen anställd vid KKH som ansvarig för avdelningen för boktryck och högtryckstekniker.

Från år 2008 föreståndare för Södertälje Konstnärskrets Grafikverkstad. Medlem i Svenska Tecknare, Grafiska Sällskapet, Xylon, Södertälje Konstnärskrets och Värmlands Konstnärsförbund.


Tfn: 073-9535663
olof.sandahl@telia.com

 

Copyright©All rights reserved 2015, Webbdesign: www.artigt.se